Mekke-i Mükerreme'de Ziyaret Yerleri

Mekke-i Mükerreme'de Ziyaret Yerleri : 

  • Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz’in doğduğu evin yeri.
  • Resul’ü Ekrem Efendimiz’in bir grup Cin’e Kuran ayetleri okuduğu yer olan Cin Mescidi.
  • İlk vahyin indiği, rahmet deryası Hira Dağı.
  • Peygamberimiz’in dedesi Abdulmuttalib, hanımı Hz. Hatice ve oğulları; Hz. Kasım ile Hz. Abdullah r.a, ilk İslam şehitleri ve daha birçok sahabe ile tabiinden büyüklerinin metfun bulunduğu Cennet-ül Mualla.
  • Bayram gecesi ibadet ile geçirilen ve sabahında vakfe yapılan Müzdelife.
  • Hicret esnasında; Peygamber Efendimiz’in (s.a.v); yol arkadaşı Hz. Ebubekir’le birlikte müşriklerden saklandığı Sevr Dağı.
  • Haccın en büyük rüknü olan Arafat vakfesinin yapıldığı tövbe mekanı Arafat.
  • Hac yolcularının şeytan taşlayıp kurbanlarını kestiği, teslimiyet mekanı Mina

Hac yolcularının Mekke-i Mükkereme’de ziyaret ettiği yerlerdir.